Kardesler Butik Hotel

Всички помещения в съответствие с оригинала, след региона Кападокия, разположена в град Юргюп хостели братя в посока възстановяване на исторически имение в четирите години на периода на проучването е открита за настаняване на туристи.