Kardesler Butik Hotel

Tất cả các phòng phù hợp với bản gốc sau khi khu vực Cappadocia, nằm ở thị trấn Urgup ký túc xá anh em hướng phục hồi của một lâu đài lịch sử trong bốn năm của giai đoạn nghiên cứu đã được mở cửa về chỗ ở.